Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
  Strona główna » Regulamin
  • Zaopatrzenie Biurowe
  • PROMETEX
   Zaopatrzenie Biurowe
   ul.Jaworznik 14,
   42-580 Wojkowice
   NIP: 6451762755
  • E-mail:biuro@prometex.pl
  • Telefon512 220 090
  • Godziny działania sklepuCodziennie 9.00 - 16.00 soboty 10.00 - 14.00

  Regulamin

  Regulamin sklepu
  Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Kupującego (podmiotu niebędącego Konsumentem).
  SPIS TREŚCI
  § 1 Definicje
  § 2 Kontakt ze Sprzedawcą
  § 3 Wymogi techniczne

  § 4 Konto
  § 5 Zakupy w Sklepie
  § 6 Płatności
  § 7 Realizacja zamówienia
  § 8 Dane osobowe
  § 9 Zastrzeżenia
  § 10 Postanowienia dotyczące Kupujących (podmiotów niebędących Konsumentami)

  § 11Właściwości intelektualne
  § 12Wejście w życie i zmiany Regulaminu


  Załącznik nr 1: Wzór formularza zwrotu
  § 1 DEFINICJE
  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
  Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie, niebędący Konsumentem.
  Regulamin – niniejszy regulamin.
  Sklep – sklep internetowy  kierowany do podmiotów niebędących Konsumentami, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem .
  http;//prometex.pl
  Sprzedawca - ,przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROMETEX Zaopatrzenie Biurowe Bogusław Szałański, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6451762755, nr REGON 278338539 , ul. Jaworznik 14, 42-580 Wojkowice.

  § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
  1. Adres pocztowy: ul. Jaworznik 14, 42-580 Wojkowice
  2. Adres e-mail: biuro@prometex.pl
  3. Telefon: +48 512220090
  4. Adres do zwrotu towaru: PROMETEX Zaopatrzenie Biurowe Bogusław Szałański ul. Jaworznik 14 42-580 Wojkowice
  5. Adres do wysłania reklamowanego towaru:  PROMETEX Zaopatrzenie Biurowe Bogusław Szałański ul. Jaworznik 14 42-580 Wojkowice
  § 3 WYMOGI TECHNICZNE
  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
  Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
  § 4 KONTO
  1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
  2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
  3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
  4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
  5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
  6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@prometex.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

  § 5 ZAKUPY W SKLEPIE
  1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
  2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
  3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
  4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
  5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
  6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
  § 6 PŁATNOŚCI
  1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
   1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   2. Za pomocą karty płatniczej:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
  c. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   .Paynow
  d. przelewem na rachunek bankowy z odroczonym terminem zapłaty
  • płatność dostępna dla jednostek budżetowych
  • wymagane dodatkowe działanie - przesłanie wypełnionego formularza odroczonej płatności
  • tą formę zapłaty przyznaje administrator sklepu po weryfikacji kupującego
  e. za pobraniem
  • gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
  • kartą płatniczą u kuriera
  W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Paynow, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mBank. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni  od złożenia zamówienia. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
  § 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
  2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
  3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
  4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
   1. za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez kupującego adres
   2. do wybranego paczkomatu InPost
  6. W przypadku nieodebrania zakupionego towaru z paczkomatu lub od kuriera ponowna wysyłka na wskazany adres jest możliwa wyłącznie po dokonaniu przedpłaty i wiąże się z uiszczeniem "opłaty dodatkowej za ponowną wysyłkę" której wysokość jest określona w zakładce DOSTAWA. Administracja sklepu ma prawo odmowy ponownej wysyłki za pobraniem. 

  § 8 DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
  2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
  2. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
   1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
   2. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
  1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. ich sprostowania,
   3. usunięcia,
   4. ograniczenia przetwarzania,
   5. żądania przeniesienia danych do innego administratora 
    a także prawo:
   6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
  2. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
  3. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  § 9 ZASTRZEŻENIA
   
  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
  3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
  4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
   1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
   2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
   3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
  5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
  6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@prometex.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
  7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
  8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym (podmiotem niebędącym Konsumentem) sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
   
   

  § 10POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH (PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI)
  1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu zwrot towaru na koszt kupującego.
  2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
  3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
  4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem Sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  §11Właściwości intelektualne
  Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

  §12Wejście w życie i zmiany Regulaminu

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Poniżej znajduje się wzór formularza zwrotu produktu, z którego Kupujący może skorzystać


   
   
  PROMETEX Zaopatrzenie Biurowe Bogusław Szałański
  z siedzibą w Wojkowice  (42-580),
   ul. Jaworznik 14

   OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
  (Miejscowość, data)
   Ja niżej podpisany(a): Imię i nazwisko:...............................................................
  Telefon: ....................
  Adres: Miejscowość: ......................................Kod pocztowy: ..................
  Ul.....................................................................
   Adres email: ...................................................
   Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
  (nazwa produktu i ilość sztuk)  Jako przyczynę odstąpienia od umowy podaję: (w przypadku odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny pozostawić pole niewypełnione)   Proszę o zwrot kwoty (koszt transakcji) …............................................................................                        na wskazany niżej nr rachunku bankowego: …..................................................................................................................................................
  Adres do wysyłki zwracanego przedmiotu:
   PROMETEX
  ul.Jaworznik 14
  Wojkowice 42-580

   

   
  Przejdź do strony głównej
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu